Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Van Haver tot Gort

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de site www.vanhavertotgort.nl en op alle diensten die via de site worden aangeboden.

1. Privacy 
Van Haver tot Gort behandelt uw gegevens strikt vertrouwelijk. Deze worden niet ter beschikking gesteld aan derden. Als u gegevens aan ons verstrekt dan worden deze gegevens in een bestand vastgelegd. Indien u bestellingen doet via de site registreren wij die bestellingen op naam. Uw gegevens worden niet aan een derde ter beschikking gesteld, tenzij dat noodzakelijk is om uw bestelling uit te voeren. Het bestand kan ook worden gebruikt voor het maken van statistische analyses.

2. Intellectuele eigendomsrechten 
Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Van Haver tot Gort, waaronder de programmatuur, teksten, beelden en geluiden berusten bij Van Haver tot Gort. Dit betekent onder meer dat het niet is toegestaan zonder onze toestemming de op de site (www.vanhavertotgort.nl) vermelde informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, behalve voor persoonlijk gebruik.

3. Veiligheid van de site 
Wij proberen de site met behulp van onze technische ondersteuning zo veilig mogelijk te laten verlopen. De betalingen via Ideal worden garandeerd veilig verklaart door de banken.

4. Prijzen, aanbiedingen, en acties 
De prijzen op de site zijn de geldende prijzen, u kunt geen rechten ontlenen aan oude prijzen of aanbiedingen. Van Haver tot Gort behoudt zich het recht voor om actievoorwaarden tussentijds aan te passen en aanbiedingen in te trekken. Aan jongeren onder de 16 jaar verkopen wij geen alcoholische dranken.

5. Bestelproces 
Het is van groot belang dat u onze bestelvoorwaarden leest voordat u een bestelling plaatst. Alle voorwaarden die daar vermeld staan gelden als aanvulling op deze algemene voorwaarden.

6. Productkwaliteit en retourneren producten 
Van Haver tot Gort controleert de producten die geleverd worden zo goed mogelijk. Eenmaal na het bezorgen of ophalen van de producten kunnen wij geen garantie meer geven. Wij raden daarom klanten aan om de producten direct te controleren zodra deze ontvangen zijn en eventuele mankementen direct aan ons door te geven (open dus alle dozen). Niet alle producten zijn door ons te controleren omdat veel producten in dichte dozen zijn verpakt. Indien een klant binnen 7 dagen ontdekt dat er schade is aan de inhoud van een product, of dusdanige schade is aan de verpakking van het product dat het product niet meer "normaal" kan worden gebruikt, stuurt de klant een e-mail naar Van Haver tot Gort met daarin wat er is misgegaan. Daarna stuurt de klant het product op naar Van Haver tot Gort. Van Haver tot Gort vergoedt vervolgens de verzendkosten en de producten aan de klant. Indien de klant de schade na 7 dagen na het ophalen of bezorgen van de producten ontdekt, is het niet meer mogelijk de producten te retourneren aan Van Haver tot Gort en geld terug te krijgen. Een uitzondering hierop is het bederven van goederen ruim voor de houdbaarheidsdatum, mits de producten onder goede omstandigheden bewaard zijn. Mocht een product echt bedorven zijn dan dient de klant via de mail contact met ons op te nemen. Wij kunnen producten die langer dan twee maanden na aankoop datum bij ons niet meer vergoeden.

7. Productinformatie 
Van Haver tot Gort verstrekt op haar site zo goed mogelijk de juiste informatie ten aanzien van de producten die ze verkoopt. Derhalve kan Van Haver tot Gort niet aansprakelijk worden gesteld voor enige informatie die zij, dan wel een Haverpunt, heeft verstrekt welke betrekking heeft op de inhoud, de werking, ofwel effecten van de producten die zij verkoopt. Voor de juiste informatie dient u zich altijd tot de fabrikant te richten. De fabrikant is de enige partij die garantie kan geven omtrent deze informatie.

8. Betaling 
Betaling moet plaatsvinden gelijk met het plaatsen van de bestelling middels Ideal-betalen. In geval van een zakelijke bestelling geldt er een andere regeling, waarbij een KvK nummer vermeldt moet worden van het bedrijf dat de bestelling plaatst. De betaling moet binnen 8 dagen na ontvangen van de producten betaald zijn. Mocht er een technische storting bij Ideal zijn, dan kan de klant direct het geld overmaken naar de rekening van Van Haver tot Gort. Het geld moet dan voor de besteldag op de rekening bijgeschreven zijn. Vermeldt de naam waaronder besteld is en het nummer van uw bestelling. Voor de juiste bankgegevens van Van Haver tot Gort, zie de contactpagina van onze site. Is de betaling niet op tijd binnen, dan wordt uw bestelling niet meegenomen. Eventuele betaalde kosten voor producten die niet geleverd kunnen worden, worden teruggestort binnen 10 werkdagen na het ophalen van de bestelling.

9. Overige diensten en opmerkingen 
De informatie die u op de site aantreft is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Wij kunnen echter niet garanderen dat de informatie op de site ten allen tijde volledig en juist is. De informatie op de site wordt zeer regelmatig aangepast. Dat geldt ook voor deze algemene voorwaarden en voorwaarden die van toepassing zijn op de andere services die via de site worden aangeboden. De gewijzigde voorwaarden gaan in zodra deze op de site worden vermeld. Indien u fouten op de site aantreft, zouden wij het zeer op prijs stellen dat u ons dat meldt via het e-mailadres: info@vanhavertotgort.nl.

De site bevat links naar websites van derden. Wij selecteren de websites waarnaar verwezen wordt zo zorgvuldig mogelijk. Van Haver tot Gort kan echter niet instaan voor de inhoud en het functioneren van de websites van derden. Voor de diverse diensten die via de site worden aangeboden kunnen aanvullende of andere voorwaarden gelden.

Op onze diensten is het Nederlandse Recht van toepassing.

Laatst gewijzigd januari 2020

Laatst bekeken